factoring

 

Vi ger dig juridiska råd och stöd vid tvister. Allmän affärsjuridik och biträde vid tvister. Affärsanalys och juridisk rådgivning.

Affärsjuridik

Mfin Juridiska erbjuder juridisk hjälp till rimlig kostnad. Prata med Bengt, vår jurist, vi bjuder på 15 min fri rådgivning. Ni går tillsammans igenom din frågeställning och ser vilka möjligheter du har att gå vidare med ditt ärende. Vi biträder dig t.ex. med upprättande av olika former av avtal som köpe- eller aktieägaravtal. Vi biträder dig i allmänna bolagsfrågor.

Fri juridisk rådgivning

Mfin Juridiska erbjuder juridisk hjälp till rimlig kostnad. Prata med Bengt, gå igenom din frågeställning med vår jurist. Vi bjuder på 15 minuters juridisk rådgivning. Vi vänder oss till såväl företag som privatpersoner.

Obeståndsrätt

Vi biträder dig i samband med konkursåtgärder, vad gäller såväl förberedande skriftväxling som förhandling vid domstol. I övrigt biträder vi dig i samband med ackordsuppgörelser och vid rekonstruktioner av verksamheten.

Arbetsrätt

Vi biträder dig med allmänna personalfrågor, t.ex. frågor beträffande anställningsvillkor, uppsägningar och avskedanden. Vi biträder dig även i förhandlingar med fackliga och övriga organisationer under dessa processer.

Biträde vid tvister

Vi kan fordringsrätt, vi bistår dig i dina fordringstvister, såväl i som utom domstol. Initialt och när möjlighet finns försöker vi naturligtvis söka utomrättsliga lösningar genom dialog och förhandling med motparten.

Vi biträder dig med allmänna personalfrågor, t.ex. frågor beträffande anställningsvillkor, uppsägningar och avskedanden. Vi biträder dig även i förhandlingar med fackliga och övriga organisationer under dessa processer. Vi kan fordringsrätt, vi bistår dig i dina fordringstvister, såväl i som utom domstol. Initialt och när möjlighet finns försöker vi naturligtvis söka utomrättsliga lösningar genom dialog och förhandling med motparten. Vi biträder dig i samband med konkursåtgärder, vad gäller såväl förberedande skriftväxling som förhandling vid domstol. I övrigt biträder vi dig i samband med ackordsuppgörelser och vid rekonstruktioner av verksamheten. Mfin Juridiska erbjuder juridisk hjälp till rimlig kostnad. Prata med Bengt, gå igenom din frågeställning med vår jurist. Vi bjuder på 15 minuters juridisk rådgivning. Vi vänder oss till såväl företag som privatpersoner.

Mfin Juridiska erbjuder juridisk hjälp till rimlig kostnad. Prata med Bengt, vår jurist, vi bjuder på 15 min fri rådgivning. Ni går tillsammans igenom din frågeställning och ser vilka möjligheter du har att gå vidare med ditt ärende. Vi biträder dig t.ex. med upprättande av olika former av avtal som köpe- eller aktieägaravtal. Vi biträder dig i allmänna bolagsfrågor. Vi kan fordringsrätt, vi bistår dig i dina fordringstvister, såväl i som utom domstol. Initialt och när möjlighet finns försöker vi naturligtvis söka utomrättsliga lösningar genom dialog och förhandling med motparten.